BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
VIP CLUB Tagság - Újdonság!!
- 2009.09.20.

Csatlakozz és regisztrálj a VIP CLUB Tagok közé, hogy élvezd a kiváltságosoknak járó kedvezményeket és akciókat!
Regisztrálni VIP CLUB Tagnak - itt feljebb a Belépés - pontban lehet.

továbbKIemelt ajánlatok és akciók!
- 2009.09.21.Kiemelt ajánlatainkat megtekintheted a főoldalon!

tovább

ÚJ! Szépségápolásból minden egy helyen!
- 2010.05.30.

Escada Kozmetika - Kozmetikust, fodrászt vagy sminkest keresel? Netán szükséged lenne egy összeszokott profi csapatra és szalonra, ahol a havi rendszeres szépségápolásod letudhatod egy időben és egy helyen?!

Akkor csak KATT és nézd meg új honlapomat: www.EscadaKozmetika.shp.hu oldalt!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS !
- 2006.06.29.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves menyasszonyunknak és vendégeinknek az eseményekről készült fotókat, amiket elküdve hozzánk a honlapunkon felhasználhattunk...!

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A www.escadasmink.shp.hu oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

Müller Beáta (a továbbiakban Tulajdonos) és az Shp.hu ( a továbbiakban üzemeltető) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a tulajdonos sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A tulajdonos nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.escadasmink.shp.hu (továbbiakban Honlap) bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat nekünk, elfogadja, hogy a tulajdonosnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a tulajdonos az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Tulajdonos bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a tulajdonos - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A tulajdonos az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

* piackutatás, piaci elemzés,
* vevői szokások elemzése,
* látogatottsági statisztikák összeállítása,
* ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
* tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
* tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
* vevői reklamációk intézése,
* megrendelések intézése.

A tulajdonos - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, tulajdonossal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A tulajdonos az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.escadasmink.shp.hu honlapról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a tulajdonos nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
Szerzői jog

A www.escadasmink.shp.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve a megadott tevékenységek, szolgáltatások és ezek fajtái valamint jellege, formája és módja, valamint azok elrendezése és tartalma szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok részének vagy egészének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, újraközlése, sokszorosítása vagy elektronikus feldolgozása kizárólag a tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonos fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A tulajdonos minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Ha a jogkövetés nem valósul meg, vagyis (akár a tulajdonos személyéhez fűződő, akár a szerzői jogi, tulajdon jogi vagy vagyoni jogi tekintetében is), a jogosult érvényesítheti a polgári jogi [Szjt. 94. §], valamint a büntetőjogi jogkövetkezményeket [Btk. 329-329/C. §§-ok .] is!

Ha másolási szándékod van, kérlek jelezd e-mailben, és mi a felhasználni kívánt tartalomnak megfelelő jogdíj megfizetése mellett írásbeli hozzájárulásunkat adhatjuk Neked. Egyéb esetekben az ide vonatkozó súlyos jogi lépéseket kell megtennünk.
Szellemi tulajdon

A Honlap Müller Beáta tulajdona. A Honlap, értve ez alatt szöveget, tartalmat, software-t, videót, zenét, hangot, grafikát, fényképeket, illusztrációt, műalkotást, neveket, logókat, védjegyeket, szolgáltatásokat és egyéb anyagot ( “Tartalom”), szerzői jogi, márkavédelmi és/vagy egyéb tulajdoni jogi jogszabályok védelmét élvezi. A Tartalom magában foglalja mind a Tulajdonos saját tulajdonban lévő vagy ellenőrzött, mind pedig a Harmadik Fél saját tulajdonú vagy ellenőrzött, de a Tulajdonosnak átadott/ engedélyezett tartalmat. Minden egyes egyéni cikk, riport vagy egyéb elemek, melyek a Honlap tartalmát képezik, szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A Honlap által tartalmazott minden alkalmazható szerzői jogi jogszabályra és minden további szerzői jogi figyelmeztetésre vagy korlátozásra figyelemmel kell lenni. Amennyiben a Honlap meglátogatása csak a cél, a Honlapon szereplő anyagok másolása, adaptálása ebben az esetben sem engedélyezett, csak a Tulajdonos írásos hozzájárulásával.

Nem használhatja a Tulajdonos védjegyét, termékneveit a Tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül, és elismeri, hogy semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezik a nevek, márkák, termékek tekintetében.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Tulajdonost, ha bármilyen engedélyezetlen használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon vagy annak tartalmában, bármilyen szerzői jog, védjegy vagy más szerződésben foglalt, a felek törvényes jogait megszegi. A Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.Engedélyek és letöltési jogok

A feltételek és kikötések értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a Honlap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megmásítani, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni, vagy bármely módon hasznosítani a Honlapról szerzett információkat.

A letöltést a tulajdonos a következő esetekben engedélyezi:
(i) a letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
(ii) a letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetők igénybe
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes védjegy jogi törvényt, és e jogi törvények által korlátozva lesz.

Továbbá, nem kínálhatja fel eladásra vagy kereskedelmi célra a Honlap és annak bármely anyagát. A Honlap semmilyen részét nem teheti más honlapon elérhetővé sem hiperlink formájában, sem másképp. A Honlap és annak információiból semmilyen adatbázis nem építhető fel és nem tárolhatja az oldalt (sem részben, sem egészben) olyan adatbázisokban, melyekhez csak Önnek vagy Harmadik félnek van hozzáférése, illetve nem oszthatja szét azokat az adatbázisokat, melyek a Honlap egészét vagy annak részeit tartalmazzák.


Amennyiben információt szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a tulajdonostól a Honlap tartalmának használatára vagy a honlapját ehhez a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: mullerbeata75@gmail.comSzolgáltatásokkal kapcsolatos információk és panaszkezelési feltételek:

A honlapon szereplő és megrendelhető szolgáltatások és árak kapcsán a szolgáltatás igénybe vételekor köteles a vásárló vagy az igénybe vevő vendég jelezni részünkre, ha valamivel nem ért egyet, vagy nem tetszik neki, ekkor természetesen mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy elégedetten távozzon. Amennyiben ez a reklamáció jelzés felénk ekkor nem történik meg, úgy utólag semmilyen módon nem áll módunkban reklamációt vagy követelést teljesíteni, vagy pénzvisszafizetést helybenhagyni.

Éppen ezért a megrendelés előtt kérünk körültekintően érdeklődj a szolgáltatás pontos mibenlétéről és részleteiről, amennyiben számodra a honlapon szereplő információk nem elég részletesek, vagy az ajánlat kérés kapcsán a küldött tájékoztató nem elégséges, mivel sajnos egyéb, a vásároló által később történő félreolvasások, félreértések, félremagyarázások kapcsán létrejött visszás helyzetek, vis major és/vagy egyéb kérdéses esetekben utólag reklamációt, vagy követelést sem áll módunk fogadni vagy teljesíteni sem.

A fogyasztóvédelmi eljárásnak megfelelően a hozzánk beérkezett panaszokra 30 napon belül kell érdemben választ adnunk írásban.

Amennyiben a válaszban foglaltak a panaszos számára nem megfelelőek, akkor a következő fórumokon tudja ezt jelezni:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának Jegyzője
valamint a

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.


Természetesen minden esetben célunk, hogy minden alkalommal maximálisan elégedett légy velünk, de tisztában vagyunk azzal is, hogy mindenkinek nem felelhetünk meg, ahogy más sem.

Amennyiben utalványt vásároltál, akkor az pénzre vissza nem váltható, de másra átruházható.

Ettől függetlenül minden esetben, akár konkurenciától, akár egyéb esetben ha a jogtalanul és rosszindulatból rossz hírünk keltése vagy rágalmazási kísérlet jut a tudomásunkra, úgy minden esetben megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

Az itt szereplő adatok, szövegek, képek, anyagok, árak, információk és szolgáltatások adatainak változtatási jogát fenntartom.

Kérjük a fentiek betartásával rendeld meg szolgáltatásunkat, vagy ha a fentiekkel nem értesz egyet, akkor kérlek zárd be a honlapot. Köszönjük!
Müller Beáta sminkmester, kozmetikus honlapja - Minden jog fenntartva! Copyrights- 2005-2018.